Sport

Podpora sportu v městské části Brno-sever

Sportovní komise při Radě městské části Brno-sever v letošním roce navrhla podpořit z prostředků městské části celkem patnáct projektů z oblasti sportu za celkem 300.000 Kč. Pro srovnání je potřeba zmínit, že v roce 2010 bylo z rozpočtu městské části podpořeno pouze […]