Doprava

Co s kasárnami v Černých Polích?

Zaparkovat v Černých Polích je problém. A lhostejno, jestli jste místní nebo jen jedete s dítětem do Dětské nemocnice. Nemluvě o okolí MZLU, kde místním obyvatelům dlouhodobě vadí nedostatek parkovacích míst způsobený parkujícími auty studentů. Přitom je velký […]

Sport

Podpora sportu v městské části Brno-sever

Sportovní komise při Radě městské části Brno-sever v letošním roce navrhla podpořit z prostředků městské části celkem patnáct projektů z oblasti sportu za celkem 300.000 Kč. Pro srovnání je potřeba zmínit, že v roce 2010 bylo z rozpočtu městské části podpořeno pouze […]

Doprava

Mimoúrovňová křižovatka na Tomkově náměstí

Nedávná rekonstrukce Provazníkovy v oblasti Tomkova náměstí v Husovicích ukázala, jak relativně drobná oprava jedné ulice může výrazně zpomalit a zkomplikovat dopravu. V budoucnu nás ale v této oblasti pravděpodobně čeká mnohem výraznější omezení. Na rok 2015 je plánováno zahájení stavby významných součástí […]