Romský podnikatel Adam Adámek: Soud urazil všechny Romy

Organizátor akce pro Romy pan Adámek tvrdí, že byl odůvodněním soudu poškozen

Dne 13. listopadu 2014 Krajský soud v Brně rozhodl o neplatnosti voleb do zastupitelstva městské části Brno-sever. V odůvodnění soud vícekrát zmínil jméno romského podnikatele pana Adama Adámka, který měl údajně v době voleb ovlivňovat voliče pro volbu starosty Rostislava Hakla, lídra kandidátky ČSSD. Pana Adámka jsem požádal o rozhovor, aby se k aktuálnímu rozhodnutí soudu vyjádřil a popsal události ze svého pohledu. V Husovicích se zná snad každý s každým, pana Adámka jako zákazníka znám od roku 1997 a vykání by bylo po těch letech licoměrné, proto mu budu v rozhovoru tykat. Při rozhovoru pro server Brnosever.cz na něm byla znát rozmrzelost, jak soud ve svém odůvodnění naložil s jeho jménem a přistupoval k inteligenci Romů.

Jak se díváš na rozhodnutí Krajského soudu v Brně o neplatnosti komunálních voleb?

Jsem si jistý, že je to ze strany soudu nesprávné rozhodnutí, které jen dopadne na peněženku daňových poplatníků. Tyto i mé finanční prostředky mohly být využity účelněji. Pokud by stát pro Romy skutečně něco dělal a vynakládal finanční prostředky na správném místě, myslím tím např. pro vzdělávání Romů, jak mají volit, tak bych nevynakládal své vlastní prostředky v takové výši. V dané chvíli mi nezbývá nic jiného, než takto v podpoře vzdělávání Romů pokračovat.

V čem je rozhodnutí soudu nesprávné?

Ve zdůvodnění rozhodnutí soudu není jediný přímý důkaz, že by někdo nabádal Romy ke konkrétní volbě. S údajným kupčením s hlasy je to také hloupost, k žádnému kupčení z mé strany ani ze strany romského střediska DROM nedocházelo. Vše jsem pořádal z vlastní iniciativy za účelem přimět Romy chodit více k volbám a ovlivnit tím jejich vlastní budoucnost. Nikdo jiný s mou iniciativou nemá nic společného, ani neprávem osočovaný starosta Rostislav Hakl.

Zdůvodnění postavil soud na tvrzení, že tvé doporučení vnímali Romové jako závazné a proto volili starostu Rostislava Hakla. Opravdu máš mezi Romy takovou autoritu?

Soud mi v tomhle lichotí, já však pochybuju, že mě Romové až tak znají. A jsem přesvědčený, že už vůbec by se mým doporučením neřídili, pokud by nějaké bylo. Netuším, jak soud došel k tomu, že „bezesporu“ takovou autoritu mám, své odůvodnění postavil na nějakých nedoložených spekulacích. Mnozí Romové znají své politiky lépe, než ostatní, např. z úřadů, návštěv politiků v jejich čtvrti atd. Pokud Romům někdo pomůže, tak si to pamatují, a proč by pak měli volit někoho jiného, který pro ně nikdy nic neudělal a které vůbec neznají? Soud se v odůvodnění svého rozhodnutí snaží udělat z Romů naprosté hlupáky. Je pravdou, že spousta Romů je negramotných, ale neznamená to, že nedokážou sami posoudit, kdo je pro ně dobrý a kdo ne. Pokud si mezi sebou řeknou, že když už půjdou k volbám, tak budou volit toho koho znají, proč by to mělo být špatně? Já jim nic takového nenařizoval, nedokážu ovlivnit jejich svobodné rozhodnutí.

Jak to podle tebe bylo s náramky, opravňujícími ke vstupu na zábavu na Musilce jen těm Romům, kteří volili starostu Hakla nebo ČSSD?

Náramky se rozdávaly Romům, kteří pod odvolení vycházeli ze škol, a bylo úplně jedno koho volili, jestli ČSSD, ODS nebo ANO 2011. Žádná výměna za konkrétní volbu nebyla. Romové si volili koho chtěli a nikdo je nekontroloval. Vždyť by to ani nešlo, když byla volba tajná. Jak jsem si sám doteď ověřil, Romové volili i hnutí ANO 2011 a ODS. Tvrzení, že docházelo ke kupčení s hlasy, je jen smyšlená pohádka těch, kteří mají vůči Romům předsudky, a stran, které nebyly spokojené se svými výsledky voleb. Žádný důkaz, že bych já sám Romy hromadně nabádal k volbě konkrétního kandidáta nebo strany neexistuje, protože nic takové neproběhlo. Nevím vlastně, podle čeho soud přesně rozhodl, odůvodnění jeho rozhodnutí vnímám jako vykonstruované, motivované zaujatostí a pohlížením na Romy jako na méně inteligentní opice. Soud názorně ukázal, že mentalitě Romů vůbec nerozumí, když vkládá do odůvodnění nepodložené domněnky.

V den voleb jsi nikoho na vzdělávací akci romského střediska DROM nevyzýval k volbě starosty Hakla z ČSSD?

Rozhodně ne a ani nikdo z DROMu nepředstoupil před lidi s tím, že by nabádal k volbě pana Hakla. Na to jsou přece stovky svědků z Musilky, které soud k jednání nepřizval.

Ve zdůvodnění soud udává, že jsi starostu Hakla přímo doporučoval volit, ostatně citace tvé věty proběhla v médiích.

Z dnešního pohledu vidím, že si soud mou větu vyložil špatně, na podrobnější vysvětlování ani nebyl prostor.

Takže přece jen nějaké doporučení z tvé strany bylo?

To jsem u soudu nepopíral, doporučení bylo mé rodině a mým blízkým známým, prostě když se mě nějaký známý zeptal, tak jsem neměl důvod mu svou preferenci nesdělit, s pořádanou akcí to ale nijak nesouviselo. U soudu následovala další otázka, takže jsem se k upřesnění nedostal. Rozhodně jsem tím nemyslel, že by mělo jít o doporučení v dané volební dny, vždyť akci jsem plánoval mnohem dříve. Nevím, proč bych se měl stydět za to, koho budu volit, přeci to není trestné a ani morálně špatné. Vůbec mě nenapadlo, že soukromé věci může někdo takto zneužít a proti mě obrátit, to abych se teď 25 let po revoluci i před rodinou a známými bál říct svůj názor. Stejně jsem nemohl vědět, koho pak má rodina a mí blízcí známí budou volit, já s nimi za plentou nebyl. Mají snad svůj vlastní rozum, o kterém soud evidentně pochyboval. Vadí mi, že svým odůvodněním soud vlastně urazil všechny Romy.

Soud uvedl, že protiplněním za konkrétní volbu měl být Romům přislíben bezplatný vstup a konzumace na zábavě na Musilce, došlo z tvé strany k takovému slibu?

Jak jsem říkal, nepřesvědčoval jsem nikoho ke konkrétní volbě a mimo rodinu a blízké známé jsem se o nějakých jménech a stranách s nikým ani nebavil, pokud se sám někdo nezeptal, koho budu volit já. Takže jsem ani nemohl za volbu nějakého kandidáta něco slibovat, nic takové prostě nebylo. Ani nevím, co bych z toho měl mít, v prospěch žádného kandidáta jsem akci neorganizoval. Jak jsem se vyjádřil dříve, odměna pro Romy byla za volbu kohokoliv.

Proč jsi odměnu za odvolení sliboval? Stálo tě to dost peněz.

Dosud nebyli politici schopni Romy motivovat, aby šli k volbám, tak jsme to chtěli s DROMem změnit. Snažili jsme se Romům pomoct, aby se naučili volit. Bohužel mě teď soud spojil s údajným kupčením hlasů. Cítím se být odůvodněním soudu značně poškozen, bylo pošpiněno mé jméno. Jiní si kupují hlasy voličů slibováním MHD nebo svozu odpadů zdarma, zrušením poplatků za psy nebo koblihami, já nic takového nedělal a nikoho si nekupoval.

Jak přesně vzdělávací akce pro Romy probíhala?

V pátek i v sobotu se konalo školení romského střediska DROMu a v sobotu jsem pořádal vlastní zábavu pro Romy, kteří byli volit. Každý z nich, kdo jakkoliv odvolil, dostal VIP náramek. Mou iniciativou bylo, aby Romové začali pravidelně chodit volit, aby se naučili řešit svou problematiku. Romové volili podle vlastního přesvědčení a předpokládám, že volili ty, které nejvíce znají.

Se současným starostou Haklem se tedy znáš osobně?

Ano, pomáhal mi zaštítit první ročník fotbalového turnaje pro Romy O pohár starosty MČ Brno-sever, kdy nám Romům vyšel maximálně vstříc. Proto když se mě někdo zeptal na volby a na mou volbu, tak jsem neměl důvod ho nezmínit a mou volbu jsem argumenty odůvodnil. A tím myslím i období o měsíce dříve před volbami. Samotní Romové ho nezávisle na mě znají a proto ho i mnozí volili. Proč by mnozí svědkům říkali, že volili někoho jiného, když nikdo jiný se o ně nezajímal a nepřišel s nimi do styku. Objevilo se více nových stran a hnutí, o kterých jde slyšet jen před volbami, jinak pro lidi dříve nic neudělali. Soud tohle vůbec nevzal v úvahu a vytvořil si nějakou umělou konspiraci, přitom kdyby se vyslechla jiná sociální skupina voličů, tak většina z té skupiny by zase svědkům tvrdila, že volila třeba komunisty, protože jim slíbili třeba nižší nájmy. Rozdíl je v tom, že já jsem nikam nekandidoval a ani nikoho veřejně nepodporoval. Pokud jsem se před rodinou nebo před svými nejbližšími známými o svých preferencích zmínil, tak do toho s prominutím nikomu nic není. Jedině že bychom žili v nějaké diktatuře.

Vídáš se s panem Haklem často?

Ne, jednal jsem s ním poprvé loni jen ohledně bytové problematiky Romů a tento rok několikrát o pořádání romského fotbalového turnaje.

Co si myslíš o výpovědích svědků, že Romové údajně za volbu starosty Hakla obdrželi peníze?

Svědkové hlavně popisovali to, že se naše legální akce konaly, a k tomu se hrdě hlásím. Taková svědectví já a ani romské středisko DROM nepopíráme. Některá svědectví mi ale připadala nedůvěryhodná, o pravdomluvnosti mnohých svědků mám velké pochybnosti. Navíc si mnohé svědky soud ani nepředvolal a uvěřil nahrávce, kterou zveřejnil aktivista Janusz Konieczny. Stejně tak jsem já mohl donést nahrávku stovek Romů, kteří byli účastni mnou organizované zábavy na Musilce, kteří by dosvědčili, že nebyli jakkoliv ovlivňováni.

Předpokládám, že další vzdělávací akci a zábavu pro Romy v době voleb už organizovat nebudeš.

Naopak, chtěl bych zorganizovat pro Romy další akci, aby se všichni Romové naučili chodit pravidelně k volbám a hájili i své zájmy. Doufám, že příště k volbám přijde ještě víc Romů. Tímto vyzývám Romy, aby v dalších volbách šli k volbám ve větším počtu a opět volili podle svého vlastního přesvědčení. Žijeme ještě doufám ve svobodné společnosti a tímto žádný zákon neporušuju, celá tato umělá kauza vrhá na nás Romy jen špatně světlo a tahá z daňových poplatníků a stran další nesmyslné peníze. Nevím, jestli za tím je jen něčí honba za senzací nebo cílený úmysl někoho poškodit.

To se máme v Brně-severu na co těšit, když bude soud každé volby prohlašovat za neplatné. Soud v rozhodnutí uvádí, že chceš založit romskou stranu a kandidovat, je to pravda?

Chci založit stranu zabývající se problémy romské menšiny a rád bych kandidoval ve volbách. Chci vést Romy ke kultuře a sportu, vymýtit kriminalitu a drogy, a zajistit bezpečnost v ulicích. Odůvodnění krajského soudu mě v mém rozhodnutí politicky se angažovat jen utvrdilo, rád bych se ještě více věnoval problematice Romů.

A poslední otázka, která přišla mailem po výzvě o připravovaném rozhovoru od čtenářů serveru Brnosever.cz. V jaké oblasti v současnosti podnikáš?

Letos jsem založil novou firmu se zaměřením na obchodní a zprostředkovatelskou činnost, momentálně hledám nové obchodní příležitosti. Nechci být závislý na státu a chci dát šanci i jiným Romům, kteří chtějí pracovat. A takových znám mnoho.

Za server Brnosever.cz pokládal otázky Erik Měkyna.

About Brnosever.cz 3 Články
Stránky o městské části Brno-sever.

9 Comments

  1. Z rozhovoru se mně zdá, že převážil u Romů pocit křivdy nad reálným vyhodnocením situace. Přitom by stačilo pořádat akce tohoto typu mimo volební dny a trošku opodál, jak to dělají ostatní. Rok má 365 dnů, a za tu dobu se lze dostatečně vzdělat – jak, koho a proč volit. Bude-li to příště zase tak, mohou být volby opět zpochybněny.

  2. Pane Adámku, chcete snad soud obvinit z nedostatku objektivity? To je vážná věc a soud by bez nedostatku důkazů určitě volby nezrušil.

  3. Pan Adámek je známý podvodník. Nás připravil spolu s advokáktkou o peníze za byt. Směnku ještě mám, věc se řeší. V žádném případě p. Adámkovi nevěřte, pokud nechcete být okradeni. Jeho nynější firma je: DAGISPOL s.r.o., spolupracuje údajně s Brnem – Sever. Dávejte si pozor!

  4. Pane Geci, je ohromná škoda, že to píšete až dnes. Po posledních volbách by díky medializaci nad panem Adámkem kdekdo málem uronil slzu. No nic, dalo se to očekávat. Spojení některých starých struktur z ČSSD s tímto člověkem nevěstilo tak jak tak nic dobrého. Proto nakonec dopado vše tak, jak mělo. Dík za Váš vzkaz..

    • Pan Gec nepsal nic o ČSSD, psal, že údajně spolupracuje s Brno-severem, a pod tím si lze při současné koalici představit kohokoliv. Bylo by dobré, pokud skutečně něco víte, tak se obrátit přímo na PČR, protože jinak je vše jen v rovině plácání a pomluv. Jsou to velmi závažná obvinění, která musí být podložena důkazy.

1 Trackback / Pingback

  1. Jak to bude s novými komunálními volbami v Brně-severu? | BRNO-SEVER | Stránky o městské části Brno-sever | Brnosever.cz

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*